Angladdau Traddodiadol

image

I rai teuluoedd mae cysur i’w gael mewn cael angladd fwy traddodiadol, os mae hyn yn fwy addas i chi yna gallwn eich helpu i drefnu angladd sydd yn barchus a fforddiadwy.

Gyda’r opsiwn yma byddwn yn defnyddio hers draddodiadol a bydd ein staff wedi gwisgo yn ffurfiol.

Byddwn yn trefnu i’ch cyfarfod i drafod y person sydd wedi marw ac i’ch helpu i drefnu angladd sydd yn addas i’r ffordd y bu iddynt fyw eu bywyd.

Amlosgiad

Pris ein angladd Traddodiadol yn Amlosgfa Bangor neu Fae Colwyn ydi £1,850 gyda ffi amlosgfa yn ychwanegol (oddeutu £550 - £750).

Yn cynnwys:

 • Eich cyfarfod yn eich cartref i drafod yr angladd a rhoi cymorth i chi i gwblhau y gwaith papur
 • Casglu a gofalu am yr ymadawedig cyn yr angladd
 • Paratoi yr ymadawedig ar gyfer yr amlosgiad
 • Arch dderw argaen
 • Ffi gwaith papur y meddyg ar gyfer yr amlosgiad (mewn amgylchiadau lle ma’r crwner yn ymwneud â’r achos a nid oes angen tystysgrifau meddyg, bydd y ffi yn cael ei ad-dalu)
 • 4 wedi gwisgo yn smart mewn dillad tywyll i gario yr arch ar ddiwrnod y gwasanaeth (gall mwy gael eu darparu os oes angen, am gost ychwanegol)
 • Bydd yr ymadawedig yn cael eu cludo mewn hers ddu ar ddiwrnod yr angladd
 • Bydd y llwch yn cael ei ddychwelyd o fewn radiws o 30 milltir mewn wrn wasgaru
 • Trefnu a thalu y rhoddion

Claddedigaethau

Pris ein claddedigaeth Traddodiadol unrhywle o fewn radiws o 30 milltir yw £1,650 gyda ffi pryniant a pharatoi y bedd yn ychwanegol (prisiau yn amrywio ond cychwyn o £600)

Yn cynnwys:

 • Eich cyfarfod yn eich cartref i drafod yr angladd a rhoi cymorth i chi i gwblhau y gwaith papur
 • Casglu a gofalu am yr ymadawedig cyn yr angladd
 • Paratoi yr ymadawedig ar gyfer yr angladd
 • Arch dderw argaen
 • Ein gwasanaethau ar ddiwrnod yr angladd
 • 4 wedi gwisgo yn smart mewn dillad tywyll i gario yr arch ar ddiwrnod y gwasanaeth (gall mwy gael eu darparu os oes angen, am gost ychwanegol)
 • Bydd yr ymadawedig yn cael eu cludo mewn hers ddu ar ddiwrnod yr angladd
 • Trefnu a thalu y rhoddion

Gellir ychwanegu’r opsiynau yma: