Angladdau

Angladdau Tirion

pic

Angladd Tirion yw’r dewis os nad yw’r angladd draddodiadol, ddu, llawn siwtiau ddim yn gweddu i chi. Rydym yn defnyddio ein fan VW Transporter fel hers ac mae ein staff yn hamddenol ond parchus.

Dysgu mwy

Angladdau Traddodiadol

pic

I rai teuluoedd mae cysur i’w gael mewn cael angladd fwy traddodiadol, os mae hyn yn fwy addas i chi yna gallwn helpu.

Dysgu mwy

Claddedigaethau Naturiol

pic

Dyma gladdedigaeth yn y tir claddu naturiol yng Nghoedwig Dragwyddol Boduan, Pwllheli. Mae’n lecyn hyfryd, heddychlon ac yn wahanol iawn i fynwent gonfensiynol.

Dysgu mwy

Syml & Arbed Costau

pic

Weithiau mae rhai eisiau llai o ffys, unai am rhesymau chwaeth, neu ariannol. Mae’r opsiwn yma ar gyfer angladd symlach gyda mewnbwn cyfyngedig gennym ni.

Dysgu mwy

Amlosgiad Uniongyrchol

pic

Mae’r opsiwn yma yn gwahanu yr amlosgiad oddi wrth yr angladd. Mae’n cymryd y pwysau amser i ffwrdd ac yn golygu y gall arian gael ei arbed, neu ei wario ar gofeb.

Dysgu mwy

Prisiau

blodau

Cymraeg i ddilyn yn fuan... Along with all funeral directors, from September 16th 2021, we are required by law to publish a standardised price list, our terms of business and disclosure of interests, we have included these documents here.

Dysgu mwy