Cynllun Angladd

Mae nifer cynyddol o bobl yn penderfynu gwneud eu cynlluniau angladd eu hunain, mae hyn yn sicrhau nid yn unig bod eu dymuniadau yn cael eu parchu, ond gall hefyd leihau pryder eu teuluoedd mewn cyfnod anodd. Yn Tirion rydym yn deall fod gan pawb anghenion gwahanol ac efallai fod cynllun angladd un person ddim yn addas ar gyfer person aral,l felly rydym yn defnyddio cynllun sydd yn cydnabod y gwahaniaethau hynny.

Mae Cynllun Angladd Tirion wedi ei deilwra i chi, ac yn cael ei ddarparu ar y cyd efo Ymddiriedolaeth Ethical Funeral Plans. Mae’n cychwyn ac yn gorffen wrth ddarganfod beth yw eich dymuniadau angladd chi, ac wedyn dylunio cynllun angladd, gyda’ch dymuniadau chi yn ganolbwynt i’r broses. Ymddirideolaeth Ethical Funeral Plans Trust ydi’r unig Ymddiriedolaeth Cynllunio Angladdau sydd yn ymrwymo i fuddsoddi eich cyllid cynllunio mewn modd moesol ac egwyddorol.

image

Angladd yn y dyfodol, wedi’i dalu ar brisiau heddiw

Os ydych chi’n cymryd Cynllun Angladdau Tirion wedi ei deilwra i chi, rydych yn talu prisiau heddiw am angladd yn y dyfodol. Bydd hyn yn sicrhau, beth bynnag yw’r lefel chwyddiant, bydd ein holl gostau wedi eu talu yn llawn ar adeg yr angladd. Bydd cynnydd mewn costau a delir ar eich rhan gennym ni, a elwir yn alldaliadau (fel amlosgfa, mynwent, ffioedd, ffioedd meddyg, a chostau papur newydd) yn cael eu gwarchod hyd at lefel mynegai prisiau defnyddwyr. Felly os bydd eich angladd yn digwydd mewn deuddeg mis, neu tri deg mlynedd, nid oes unrhyw beth arall iiw dalu am ein gwasanaethau.

 

Diogelwch llawn i’ch cyllid

Pan fyddwch yn cymryd Cynllun Tirion wedi ei deilwra, bydd y taliad rydych yn ei wneud y mynd i’r gronfa ymddiriedoledig. Mae hyn yn gwneud eich taliad yn hollol ddiogel. Felly beth bynnag fydd yn digwydd yn y dydodol,bydd y cyllid yno i dalu am eich angladd ar yr amser y bydd ei angen.

Rydych chi’n dewis y ffordd rydych chi’n talu


Os hoffech chi dalu oflaen llaw am eich cynllun angladd mewn un lwmp swm (prisiau heddiw), mae hynny yn iawn. Os hoffech dalu rhandaliadau misol dros gyfnod o 12 mis hyd at 5 mlynedd, mae hynny yn iawn hefyd. Os ydych yn dewis talu dros ddeuddeg mis, nid oes llog yn daladwy. Wedi hynny, bydd llog yn daliadwy ar gyfradd o 6% y flwyddyn.

Y ffi ar gyfer ein cynlluniau angladd yw £180, er mwyn gallu talu am weinyddu y cynllun dros y blynyddoedd.

Gweler amodau a thelerau drwy glicio yma

image