Opsiynau Syml Ac i Arbed Arian

image

Weithiau mae rhai eisiau llai o ffys, unai am resymau chwaeth neu ariannol. Mae’r opsiwn yma ar gyfer angladd symlach gyda mewnbwn cyfyngedig gennym ni. Cesgliryr ymadawedig a’u gosod mewn arch syml a’i gludo i Gapel Gorffwys, ble bydd cyfleon cyfyngedig i ymweld. Byddwch wedyn yn trefnu y gwasanaeth eich hunain, fodd bynnag byddwn ni yno i roi cefnogaeth i chi petai gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon.

Bydd rhaid i’r opsiynau yma gael eu talu amdanynt cyn i’r angladd ddigwydd, os yn talu gyda siec bydd rhaid ei chyflwyno 3 diwrnod cyn yr angladd.

Amlosgiad

Pris yr opsiwn yma yn neu Fae Colwyn yw £1,700 (gan gynnwys ffi amlosgfa).

Mae’r gwasanaeth yma yn darparu amlosgiad syml ond urddasol. Bydd yr arch yn cael ei gosod yng nghapel yr amlosgfa cyn i’ch gwesteion gyrraedd.

Yn cynnwys:

 • Eich cyfarfod chi yn eich cartref i drafod yr angladd a rhoi cymorth i chi i gwblhau y gwaith papur
 • Casglu a gofalu am yr ymadawedig cyn yr angladd
 • Paratoi yr ymadawedig ar gyfer yr amlosgiad
 • Arch dderw argaen
 • Ffi gwaith papur y meddyg ar gyfer yr amlosgiad (mewn amgylchiadau lle ma’r crwner yn ymwneud a’r achos a nid oes angen tystysgrifau y meddyg bydd y ffi yn cael ei ad-dalu)
 • Defnydd o’r capel gorffwys i eistedd gyda arch gaeedig, yn ystod oriau swyddfa arferol.
 • Cludo yr ymadawedig ar ddiwrnod yr angladd
 • Bydd y llwch yn cael ei ddychwelyd ofewn radiws o 30 milltir

Claddedigaethau

Mae claddedigaeth syml yn gladdedigaeth naturiol yn Boduan, Pwllheli, y gost yw £1,850 (gan gynnwys pryniant a pharatoi y bedd).

Mae’r gwasanaeth yma yn darparu claddedigaeth syml ond urddasol. Bydd yr arch yn cael ei gosod ar y bedd cyn i’ch gwesteion gyrraedd.

Noder: Mae’r Goedwig Dragwyddol yn elusen gofrestredig ac yn gofyn am rodd ar gyfer pob claddedigaeth er mwyn gallu cynnal a chadw y goedwig a bydd hyn yn ychwanegol i’n ffi a rhestrir. Y rhodd awgrymir yw £400 ac nid yw’n orfodol, Mae'r elusen yn hapus i weithio gyda'r hyn allwch chi ei fforddio.

Yn cynnwys:

 • Eich cyfarfod yn eich cartref i drafod opsiynau
 • Casglu a gofalu am yr ymadawedig cyn yr angladd
 • Arch gardfwrdd
 • Defnydd o’r Capel Gorffwys i eistedd gyda arch gaeedig, yn ystod oriau swyddfa arferol.
 • Paratoi’r bedd
 • Ein gwasanaethau ar ddiwrnod yr angladd
 • Cludiant o’r corff ar ddiwrnod yr angladd

Noder: Nid yw’r opsiynau syml yn cynnwys: